ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

News

ລາວກຳລັງຈະດຳເນີນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ການຄຸ້ມຄອງແລະການການຄ້າ ຂໍ້ຕົກລົງເປັນຮຸ້ນສ່ວນໂດຍສະມັກໃຈ (FLEGT-VPA)

ສະຫຼຸບຈາກ ວຽງຈັນທາຍ 27 ກໍລະກົດ 2015 ລາວກຳລັງຈະດຳເນີນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ການຄຸ້ມຄອງແລະການການຄ້າ ຂໍ້ຕົກລົງເປັນຮຸ້ນສ່ວນໂດຍສະມັກໃຈ (FLEGT-VPA)...

นโยบายโฉนดชุมชนเพื่อสร้างความเป็นธรรม ข้อเสนอการแปลหลักการสู่การปฏิบัติ โดย กฤษฎา บุญชัย, ผู้แทนเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท)

กฤษฎา บุญชัย : เลขาคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินและฐานทรัพยากร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โฉนดชุมชนคือหนังสืออนุญาตให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ ครอบครอง...

Pages

Publications

Pages

Videos

Pages

GM Equity Newsletter

Events

Content soon.

Training

Content soon.

GREEN Mekong Project DISCLAIMER

The information contained in the GREEN Mekong website is provided by RECOFTC - The Center for People and Forests and is for general information purposes only. While we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no claims, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability or suitability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website. In no event will RECOFTC be liable for any loss or damage including damage whatsoever arising from loss of data or information arising out of, or in connection with, the use of this website. Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of RECOFTC. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.