ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

News

ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເພີ້ມໃຫ້ກັບຊຸມຊົນໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂດຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳກ່ານ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຕູບ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ຫ່າງຈາກເທດສະບານ ແຂວງ 85 ກິໂລແມັດ, ມີເນື້ອທີ່ 136,000 ເຮັກຕາ. ນັບແຕ່ ເດືອນກັນຍາ 2008...

Pages

Publications

Women and land management - Infographic

December 2014
In Asia, while women play central roles in the use, management and conservation of forest resources and agricultural lands, they are often excluded from land...

Pages

Videos

Content soon.

Pages

GM Equity Newsletter

Events

Content soon.

Training

Content soon.

GREEN Mekong Project DISCLAIMER

The information contained in the GREEN Mekong website is provided by RECOFTC - The Center for People and Forests and is for general information purposes only. While we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no claims, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability or suitability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website. In no event will RECOFTC be liable for any loss or damage including damage whatsoever arising from loss of data or information arising out of, or in connection with, the use of this website. Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of RECOFTC. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.