ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

News

บทบาทภาคประชาสังคม กับแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีบทบาทประชาสังคม ในโลกตะวันตก - โอฬาร อ่องฬะ

เมือกล่าวถึงกระบวนการภาคประชาสังคมในโลกตะวันตก ค่อนข้างมีความหลากหลายของ องค์ประกอบทั้งสถาบันของประชาชนธรรมดาและพ่อค้า นายทุนรวมถึงกลไกการทางานของตลาด...

Development of leaflet on "promoting equity in REDD+ process in Cambodia"

វាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលដំណើរការ និងការអនុវត្តរេដបូកនៅកម្ពុជាត្រូវមាន​ការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធផេ្សង ជាពិសេសសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលពឹងផ្អែកលើផល និងអនុផលព្រៃឈើ...

Pages

Publications

Pages

Videos

Content soon.

Pages

GM Equity Newsletter

Events

Content soon.

Training

Content soon.

GREEN Mekong Project DISCLAIMER

The information contained in the GREEN Mekong website is provided by RECOFTC - The Center for People and Forests and is for general information purposes only. While we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no claims, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability or suitability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website. In no event will RECOFTC be liable for any loss or damage including damage whatsoever arising from loss of data or information arising out of, or in connection with, the use of this website. Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of RECOFTC. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.