Hội thảo tập huấn: Kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ rừng

Từ ngày 25-29/11/2014, cán bộ PanNature đã thực hiện khoá tập huấn 5 ngày về kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia công tác quản lý rừng tại Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum. Học viên của khoá tập huấn bao gồm 20 người, là cán bộ kiểm lâm Khu bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh, lãnh đạo các xã Ngọc Linh, Đăk Choong, Đăk Man, Xốp, Mường Hoong và cán bộ kỹ thuật của Công ty Lâm Nghiệp Đăk Glei. Khoá tập huấn được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của GREEN Mekong Challenge Fund/RECOFTC Thái Lan

Trong 5 ngày, từ 25 – 29 tháng 11 năm 2014, tại thị trấn Đắk Glei huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức hội thảo tập huấn “Kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý bảo vệ rừng”.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý bảo vệ rừng” với sự hỗ trợ tài chính từ Small Challenge Fund/ GREEN Mekong – Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC).

Tham dự khóa tập huấn có 20 học viên là cán bộ kiểm lâm địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh, hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glei, lãnh đạo chính quyền địa phương, trưởng thôn của 5 xã vùng đệm của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh. Hoạt động này nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng thiết thực để thúc đẩy cộng đồng tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng, phục vụ chính công việc hàng ngày của các học viên.

Trong hai ngày đầu, học viên nắm được những kiến thức cơ bản về đồng quản lý, tầm quan trọng của sự tham gia và những rào cản ảnh hưởng đến sự tham gia của địa phương. Học viên được rèn luyện một số kỹ năng thúc đẩy cộng đồng như cách thu thập thông tin, kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi, trình bày hay phương pháp tổ chức một cuộc họp cộng đồng thông qua các tình huống đóng vai, các trò chơi, bài tập nhóm.

Bên cạnh đó, học viên cũng được giới thiệu và rèn luyện một số công cụ đánh giá nông thôn có sự tham gia, các kỹ năng lập kế hoạch hành động và giám sát thực hiện. Qua các nội dung tập huấn, người tham gia cũng nhận định rõ hơn vai trò của mình trong các hoạt động ở địa phương liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng, học viên đã nhận được những kinh nghiệm và phương pháp mới có thể áp dụng hữu ích cho công việc hàng ngày của mình.

Phương pháp tập huấn xuyên suốt của khóa tập huấn là lấy học viên làm trung tâm, giảng viên chỉ là người hướng dẫn thảo luận theo nhóm nhỏ, thực hiện phân công đóng vai và tổ chức một số trò chơi vận động, thực hành kỹ năng. Phương pháp này được người tham gia đánh giá hiệu quả và rất thiết thực, nhờ đó các nội dung truyền tải trở nên dễ tiếp nhận.

Cover Photo: Thực hành qua trò chơi. (Ảnh: Hoàng Xuân Thủy/ PanNature)

http://nature.org.vn/vn/2014/11/hoi-thao-tap-huan-ky-nang-thuc-day-cong-dong-tham-gia-quan-ly-bao-ve-rung/

News Type: