กลุ่มการเรียนรู้ระดับภูมิภาค GREEN Mekong

ส่งเสริมการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมในหมู่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง