ព្រឺត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

Cambodia training and national events

សិក្ខាសាលាចាប់ផ្តើមគម្រោងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ការបន្ស៊ាំដោយផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ក្នុងអនុគម្រោងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងអូរប៉រ

10 October 2017
១ សេចក្តីផ្តើម តំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃ ​ កែវ ​ សីមា ជាតំបន់ ​ មួយដែល ​ ស្ថិត ​ នៅ ​ ភាគ ​ ខាង ​ កើត ​ នៃ ​ ប្រទេស ​ កម្ពុជា...

កិច្ចប្រជុំលើកទី១៩ ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់រេដបូកកម្ពុជា

26 September 2017
១ សេចក្តីផ្តើម ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់រេដបូកកម្ពុជាបានបង្កើតឡើង តាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅក្នុង សិក្ខាសាលាជាតិ កាលពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ ដោយមានសមាសភាពអ្នកចូលរួមជា...

ការផ្សព្វផ្សាយបង្កើនចំណេះដឹងពីរេដបូក ដល់ និសិ្សតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

25 August 2017
១.​សេចក្តីផ្តើម ​ រេដបូក (REDD + ) មានន័យថា “ ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ និងសឹករេចរិល​​ព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍...

Pages