ព័ត៌មាន/សេចក្តីរាយការណ៍

Cambodia

អបអរសាទរការចូលកាន់តំណែងរបស់នាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃRECOFTC

លោកបណ្ឌិត ដេវីដ ហ្គាន (David Ganz)​ នឹងត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ RECOFTC ហើយលោកនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។ លោកបណ្ឌិត...

RECOFTC កម្ពុជាសម្របសម្រួលដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនៃភ្នាក់ងារស្វីសដើម្បីការអភិវឌ្ឍ និងសហប្រតិបត្តិការ (SDC) ទៅកាន់សហគមន៍ព្រៃឈើ "សង្ឃសហគមន៍រុក្ខវន្ត"

នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ តំណាងអង្គការ RECOFTC លោកស្រី ហ៊ូ កល្យាណ និងលោក ហេង ដា បានចុះសម្របសម្រួលក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូត ថូម៉ាស់...

បទសម្ភាសជាមួយនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ RECOFTC បីរូប៖ បណ្ឌិត Tint Lwin Thaung បណ្ឌិត Yam Malla និង បណ្ឌិត Somsak Sukwong

អង្គការ​ RECOFTC ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៨៧ ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត ៣០ឆ្នាំដែលអង្គការមួយនេះបានជួយជ្រោមជ្រែង និងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន។​...

Pages