ព័ត៌មាន/សេចក្តីរាយការណ៍

Cambodia

សិក្ខាសាលាចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង "សម្លេងសម្រាប់ព្រៃឈើតំបន់មេគង្គ"

គណៈប្រតិភូមកពីក្រសួងបរិស្ថាន និងសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង ”សម្លេងសម្រាប់ព្រៃឈើតំបន់មេគង្គ” ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។...

ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងព្រៃសហគមន៍រវាង ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទឹងត្រែង និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៏ព្រៃឈើ

ការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើគឺជាយុទ្ធសាស្រ្តនៃការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដោយនិរន្តរភាពដូចមានចែងនៅក្នុងកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ​ និងស្ថិតក្នុងបរិបទនៃកំណែទម្រង់វិស័យព្រៃឈើរបស់រាជ​...

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបណ្ឌិតស៊ុមសាក់ និងគណៈប្រតិភូ The Green Globe Institute

រីខូហ្វកម្ពុជា បានសម្របសម្រួលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបណ្ឌិតស៊ុមសាក់ អតីតនាយកប្រតិបត្តិ និងក៏ជាស្ថាបនិកនៃរីខូហ្វដែលបានដឹកនាំគណៈ ប្រតិ​ភូ The Green Globe Institute...

Pages