ព័ត៌មាន/សេចក្តីរាយការណ៍

Cambodia

សហគ្រាស​តាម​សហគមន៍​៖ ទាញ​ប្រយោជន៍​ពី​ព្រៃឈើ ដើម្បី​ការពារ​ព្រៃឈើ​

s លោក តន ចាន់រិទ្ធារ៉ា អ្នកយកព័ត៌មាននៃគេហទំព័រថ្មីៗ បានចូលរួមក្នុងវេទិកាស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ ដែលរៀបចំដោយអង្គការរីខូហ្វ ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨...

ក្រុមហ៊ុនចំការវៀតណាមបានយល់ព្រមទៅតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកភូមិជនជាតិក្នុងខេត្តរតនគិរី

​​​ កិច្ចខិតខំប្រែងរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ទទួល​បានជោគជ័យមួយកម្រិតទៀតហើយ ក្នុងការចរចារជាមួយក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូវៀតណាម HAGL ។ យោងតាមការចុះផ្សាយ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការសសេរផែនការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ

សេចក្តីផ្តើម ​​​ គម្រោងនិរន្តរភាពនៃជីវចម្រុះបរិស្ថាននិងអត្ថប្រយោជន៍សង្គមនៅក្នុងតំបន់ទេសភាព​ព្រៃការពារភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលថវិកាពី​សហភាពអឺរ៉ុប(EU)...

Pages