រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ

Cambodia

ការចូលរួមរបស់ស្រ្តីក្នុងកិច្ចការពារព្រៃសហគមន៍

ព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗ លោកស្រី សៅ សារិន បានចាប់យកសម្ភារៈដែលបានរៀបចំរួចជាស្រេចមានដូចជា សៀវភៅកត់ត្រា កំប៉ុងបាញ់ថ្នាំ កាំបិត និង កញ្ចប់អាហារ​ រួចចាកចេញពីលំនៅដ្ឋានរបស់គាត់...

ឥណទានសហគមន៍ព្រៃឈើជួយលើកកម្ពស់របរចឹញ្ចឹមជីវិតរបស់ហគមន៍ និងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រង

គម្រោងឥណទានសហគមន៍ព្រៃឈើ ត្រូវបានដាក់ឱ្យសាកល្បងនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន ៥ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ រួមមានសហគមន៍ព្រៃឈើត្រពាំងរូង សហគមន៍ព្រៃឈើត្រពាំងល្ពាក់​ សហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃក្បាលបី...

ព្រៃឈើជាប្រភពអាហារ

“មនុស្ស និងព្រៃឈើពឹងផ្អែកទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមក។ ការពារព្រៃឈើមានន័យថា ថែរក្សាប្រភពអាហារ និងការពារជីវិតរបស់យើងខ្លួនឯង”។

គ្រូបង្គោល

 លោក ជា ប៊ុនលី រវល់ស្ទើររកពេលទំនេរអង្គុយក្នុងការរិយាល័យ​របស់គាត់។ លោកតែងតែចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនានា និងភាគ​ច្រើនបំពេញការងារជាមួយប្រជាជនក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន...

Pages