តំបន់គោលដៅ

តំបន់គោលដៅ

រីខូហ្វកម្ពុជាបានអនុវត្ត នឹងកំពុងបន្តរអនុវត្តគម្រោងនានារបស់ខ្លួន នៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន ១៣ទូទាំងប្រទេសក្នុងកិច្ចខិតប្រឹងប្រែង ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់របរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងការអភិរក្សធនធានព្រៃឈើ តាមរយៈការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ព្រៃឈើ។ ខេត្តគោលដៅទាំង១៣​​ រួមមាន៖ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពី កំពង់ធំ កំពត តាកែវ កែប ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង ព្រះវិហារ ស្ទឹងត្រែង ក្រចេះ រតនគិរី និងមណ្ឌលគិរី។