UN-REDD CHIA SẺ THÔNG TIN REDD+ VỚI CÁC TỈNH CÓ NHIỀU RỪNG

Trong hai ngày (11-12/6/2015) tại Phan Thiết, Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II đã tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về REDD+ với đại biểu của một số tỉnh có nhiều rừng nhằm bước đầu xây dựng năng lực cho các bên liên quan ở các tỉnh về sáng kiến này.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục lâm nghiệp, Chi cục kiểm lâm và Ban quản lý các rừng phòng hộ của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Định, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hoà, Kon Tum, Long An, Phú Yên và Bình Phước.

Hội thảo là một trong những hoạt động liên quan đến việc xây dựng năng lực cho các bên liên quan ở tất cả các cấp từ trung ương cho đến địa phương về REDD+ nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện đầy đủ REDD+ trong tương lai theo định hướng của Chương trình hành động REDD+ quốc gia (NRAP) theo quyết định số 799/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.
Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về sáng kiến REDD+ và các hoạt động can thiệp ở các cấp, Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, các kết quả đạt được trong việc thực hiện REDD+ ở Việt Nam và đặc biệt giới thiệu đến đại biểu các tỉnh nội dung liên quan đến Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh cũng như các nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn về môi trường và xã hội trong thực hiện REDD+.

Bên cạnh đó, đại diện của Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam tỉnh Bình Thuận - một trong số 6 tỉnh thí điểm của Chương trình - cũng chia sẻ thông tin và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện REDD+ tại tỉnh Bình Thuận cũng như kinh nghiệm trong việc triển khai một số hoạt động trình diễn tại hiện trường trên địa bàn tỉnh - cụ thể là hoạt động xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ ở cấp xã.

Trước hội thảo tại Phan Thiết, Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II đã tổ chức một hội thảo tương tự với 10 tỉnh có nhiều rừng khác. Theo kế hoạch trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo tương tự cho tổng cộng 34 tỉnh có nhiều rừng nằm ngoài danh sách các tỉnh thí điểm của chương trình.

http://vietnam-redd.org/Web/Default.aspx?tab=newsdetail&zoneid=126&subzo...