Công bằng trong Biến đổi khí hậu và REDD+: Sổ tay Hướng dẫn cho Thúc đẩy viên cơ sở

April 2015

Gồm chuỗi 10 câu hỏi và trả lời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực của thúc đẩy viên cơ sở, sổ tay này giải quyết một số vấn đề cơ bản về công bằng xã hội trong bối cảnh rừng và BĐKH, khuyến khích các bên liên quan cấp cơ sở cải thiện sự bình đẳng, tham gia và hòa nhập xã hội vào tác động của BĐKH và REDD+

AttachmentSize
Equity in REDD vnamese.pdf23.91 MB