Ấn phẩm: Bộ tài liệu hướng dẫn tập huấn về Phân tích và Phát triển thị trường (MA&D Manual)

Phương pháp MA&D đặc biệt phù hợp với các cơ sở kinh doanh dựa trên các sản phẩm tài nguyên thiên nhiên cần được bảo vệ hoặc bảo tồn vì nó gắn kết các hoạt động quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia với các cơ hội tạo thu nhập. Ngoài tính bền vững về môi trường, phương pháp này cũng xét đến khía cạnh xã hội, công nghệ, pháp lý và thương mại, qua đó tạo nền tảng kiến thức rộng lớn cho những người kinh doanh tìm hiểu được các hệ thống thị trường liên quan và tránh được thất bại trong kinh doanh. Vì phương pháp tiếp cận này khuyến khích lập kế hoạch và xây dựng các chiến lược kinh doanh, nên phương pháp này cũng giúp các cộng đồng địa phương có sự chuẩn bị sẵn về đầu tư, do đó họ có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn và đầu tư từ bên ngoài như các khoản liên quan đến Tài chính Cacbon.

Kể từ khi xuất bản bộ sách MA&D ban đầu vào năm 2000, phương pháp MA&D đã được các nhà quản lý chương trình và dự án, giảng viên và thúc đẩy viên sử dụng ở nhiều quốc gia và trong các bối cảnh khác nhau. Các bài học và kinh nghiệm từ những ứng dụng này đã được tập hợp và phân tích cẩn thận và được giới thiệu trong lần tái bản này. Qua quan sát cho thấy một trong những tác động quan trọng nhất của chương trình nâng cao năng lực MA&D là các cộng đồng đã có được sự hiểu biết về quyền sở hữu và bảo vệ tài nguyên rừng của họ. Bất cứ khi nào các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp còn là một phần của sự nâng cao năng lực MA&D, thì vai trò của các cơ quan này đối với cộng đồng cũng sẽ thay đổi. Các cơ quan này chuyển đổi từ vai trò bảo vệ phòng chống lạm dụng và khai thác quá mức tài nguyên rừng, sang vai trò mang tính hỗ trợ kỹ thuật hơn, tư vấn và hướng dẫn về các hoạt động quản lý rừng dựa vào cộng đồng góp phần tang thu nhập người dân nông thôn.

Các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp và phòng tài nguyên thiên nhiên ở các nước đang phát triển càng ngày càng nhận thức rõ rằng quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng có gắn kết với phát triển cơ sở kinh doanh dựa vào cộng đồng là một lựa chọn đáng tin cậy để quản lý rừng bền vững và giảm nghèo. Xu hướng này đã được các cơ quan phát triển và các nước chú ý đến khi chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio + 20 (2012) về việc tìm kiếm các phương pháp tiếp cận kết hợp phát triển sinh kế với bảo tồn môi trường để đạt được tính bền vững lâu dài. Chúng tôi tin rằng các lợi ích và tính ứng dụng rộng rãi của phương pháp tiếp cận MA&D sẽ đóng góp vào các mục tiêu lâu dài này vì phương pháp này là phương pháp tiếp cận cụ thể để đánh giá các cơ hội phát triển kinh doanh nhằm cân bằng các nhu cầu bền vững về xã hội, kinh tế và tài nguyên thiên nhiên.

Nhận thấy sự cần thiết của bộ Tài liệu hướng dẫn tập huấn MA&D, RECOFTC - Chương trình Quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ dự án VIFORA đã biên dịch và xuất bản bằng Tiếng Việt Bộ tài liệu MA&D gồm 6 Module. Mỗi Module sẽ cung cấp cho người đọc và các nhà Tập huấn một giai đoạn trong toàn bộ quá trình tập huấn về chủ đề Phân tích và Phát triển Thị trường. Trân trọng giới thiệu:

1. Module giới thiệu:

Link download: https://www.dropbox.com/s/fysh2rvskn4x0j3/Cuon%20gioi%20thieu.pdf?dl=0

2. Module dành cho Thúc đẩy viên thực địa

Link download: https://www.dropbox.com/s/oerwoaleorwl9bv/Gioi%20thieu%20thuc%20dia.pdf?...

Module 1

Link download: https://www.dropbox.com/s/gwbbewywldf19dt/Module%201.pdf?dl=0

Module 2

Link download: https://www.dropbox.com/s/ozxyqoia8ju7x6q/Module%202.pdf?dl=0

Module 3

Link download: https://www.dropbox.com/s/9nlwps7hk006c57/Module%203.pdf?dl=0

Module 4

Link download: https://www.dropbox.com/s/vb7yhd59dusryte/Module%204.pdf?dl=0

 

Pages