Lâm nghiệp cộng đồng – Tương lai quản lý rừng tại Việt Nam

Ngày 23/4/2014. Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (VNFOREST) hợp tác với RECOFTC-Trung tâm vì Con người và Rừng, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), và Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF) tổ chức Diễn đàn Quốc gia về Lâm nghiệp Cộng đồng...

Files: 
AttachmentSize
Press_Release-National_Forum_-_Final-VNese.doc253 KB