Khóa tập huấn về Chuyển đổi mâu thuẫn trong lâm nghiệp trong bối cảnh giảm thiểu biến đổi khí hậu

Khóa tập huấn nhằm mục tiêu giúp người ra quyết định về REDD+ nhận thức sự cần thiết của chuyển đổi trong lâm nghiệp và tìm hiểu các chiến lược giải quyết xung đột. Khóa tập huấn được thiết kế trên cơ sở xung đột trong các sáng kiến giảm thiểu biến đổi khí hậu như sáng kiến REDD+ có thể là cơ hội để phát triển năng lực cho mục tiêu sử dụng đất toàn diện và bền vững. 


 
AttachmentSize
RECOFTC_course_transforming_forest_conflict.pdf294.32 KB