Khu vực hoạt động

Khu vực hoạt động

RECOFTC mong muốn tập trung kiến thức, kinh nghiệm cùng các mối quan hệ tại Hà Nội và miền Trung Việt Nam, nơi các hoạt động hiện tại sẽ tiếp tục được phát triển trong tương lai gần. Có nhiều lý do cho sự tập trung này, đó là nhằm duy trì tính bền vững của các sáng kiến trước đó, phát triển tính hài hòa giữa các dự án và các lĩnh vực chủ đề; do các nguyên nhân nhằm tiết giảm chi phí cũng như các thủ tục hành chính; và vì các đối tác quan trọng hiện có và tiềm năng như Trường Đại học Nông Lâm Huế (HUAF) đang hoạt động trong vùng này.

 

Tuy nhiên, việc này cũng không giới hạn hoạt động của RECOFTC tại các khu vực khác. RECOFTC vẫn tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hoạt động ở các địa phương khác trong cả nước nhằm hỗ trợ các mục tiêu chiến lược như phát triển năng lực của các bên liên quan tham gia dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu, hoặc nhằm so sánh và áp dụng các phương pháp tiếp cận trong những bối cảnh kinh tế xã hội, văn hóa hoặc sinh thái khác nhau, và để tận dụng các nguồn hỗ trợ tài chính, quan hệ đối tác hoặc các cơ hội học hỏi. Đến nay chương trình Quốc gia Việt Nam của RECOFTC mang đến những kết quả rõ rệt ở cơ sở với các dự án và hoạt động được triển khai chủ yếu tại Bắc Cạn, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Cà Mau, Đắk Lắk, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh.