Giới thiệu

Giới thiệu

Đã hoạt động tại Việt Nam được hơn 10 năm, RECOFTC đóng vai trò quan trọng trong phát triển năng lực quốc gia để thực hiện lâm nghiệp xã hội. Chương trình đào tạo của chúng tôi được sử dụng tại các trường đại học lâm nghiệp tại Việt Nam và chúng tôi đã trực tiếp tập huấn cho hàng trăm cán bộ lâm nghiệp của Việt Nam.

 

RECOFTC đã thực hiện nhiều nghiên cứu và đánh giá độc lập về các chính sách và chương trình lâm nghiệp của Việt Nam, bao gồm một nghiên cứu đánh giá chương trình thí điểm mô hình Quản lý Rừng Cộng đồng và một nghiên cứu đánh giá cấp quốc gia về nhu cầu xây dựng năng lực. RECOFTC hiện đang xây dựng một chương trình toàn diện cấp quốc gia để đảm bảo những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong lâm nghiệp cộng đồng sẽ đem lại lợi ích cho cả người dân lẫn rừng trong nước.

 

Các hoạt động của RECOFT tại Việt Nam tập trung vào nghiên cứu, phân tích, đào tạo, mạng lưới và truyền thông chiến lược (trong đó có cả việc xuất bản những nghiên cứu liên quan và các sản phẩm truyền thông). Ngoài ra, nhằm tăng cường các hoạt động này, Chương trình Quốc gia Việt Nam đang thành lập các mô hình thí điểm và trình diễn nhằm khuyến khích sự áp dụng các phương pháp và kinh nghiệm hiệu quả vào phát triển lâm nghiệp cộng đồng.

 • Lĩnh vực hoạt động

  Thông tin về chương trình quốc gia của RECOFTC Năm 2004, RECOFTC bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam. Tính đến nay, chúng tôi đã có một số dự án và mối quan hệ...
 • Khu vực hoạt động

  RECOFTC mong muốn tập trung kiến thức, kinh nghiệm cùng các mối quan hệ tại Hà Nội và miền Trung Việt Nam, nơi các hoạt động hiện tại sẽ tiếp tục được phát...
 • Dự án

  Nhóm Học hỏi về Quản trị lâm nghiệp, tháng 9/2006 – tháng 12/2013 RECOFTC là đơn vị điều phối cấp quốc gia của Nhóm Học hỏi về Quản trị Lâm nghiệp (FGLG) tại...
 • Nhân sự

  Với nền tảng đa dạng và những kĩ năng đặc biệt liên quan đến các mảng chủ đề và công việc của RECOFTC, đội ngũ cán bộ phát triển nhanh của Trung tâm gắn kết...