งานเทศกาลคนกับป่าครั้งที่ 2ถักทอต่อผืนป่า Forest Quilt

#งานอะไร งานเทศกาลคนกับป่าครั้งที่ 2ถักทอต่อผืนป่า Forest Quilt
#จัดที่ไหน : อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

#งานนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง
#มาช็อปสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มาจากการรักษาป่าและจัดการโดยชุมชน พร้อมเรียนรู้แนวคิดการฟื้นฟูป่าที่เรียกว่า"การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้" ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้ 
#ชมนิทรรศการ ที่จะแสดงให้เห็นความสำคัญของการร่วมกันถักทอผืนป่าจากต้นน้ำถึงชายทะเล เรียนรู้ตัวอย่างการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนต่างๆ และร่วมสนับสนุนพวกเขาผ่านกิจกรรมต่างๆ
#ชมงานศิลปะ'Collaborative Art' จากศิลปินจากจังหวัดเชียงรายเเละจังหวัดน่าน ที่จะมานำเสนอภาพวาดภูมิทัศน์ป่าไม้ ที่สะท้อนมุมมองของคนท้องถิ่นต่ออนาคตของการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถร่วมเติมเต็มภาพศิลปะร่วมกับศิลปินได้
#ร่วมถักทอต่อผืนป่า ผ่านกิจกรรม Forest Quilt ห่มประเทศไทยด้วยป่าที่เราร่วมกันประดิษฐ์ เป็นกิจกรรมที่จะเชิญชวนทุกท่านให้นำใบไม้ เศษไม้ จากบ้านพกใส่กระเป๋าก้าวสองเท้า และนำมาถักทอบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ร่วมกัน เพื่อร่วมกันแสดงพลังว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการปกป้อง และเพิ่มพื้นที่ป่าได้ โดยผืนผ้าใบดังกล่าวจะถูกไปจัดแสดงต่อไป

#งานเสวนา
(10.00-12.00 น.) สนทนานโยบาย"“การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้เพื่อคนกับป่า”ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อโอกาสและข้อท้าทายของนโยบายการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้เกิดการจัดการนโยบายของคนเเละป่าที่เหมาะสม
(13.00-14.30 น.) พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเเละปาฐกถาพิเศษ"การฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ ความหมายเเละความสําคัญของการป่าไม้ในวันนี้" โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ) และหนึ่งในผู้ริเริ่มแนวคิดป่าชุมชนในประเทศไทย 

เเละงานเสวนา “ฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ ความหวังใหม่ในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน” โดยมีวิทยากรที่ทำงานด้านการฟื้นฟูป่าอาทิ เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำงานเรื่องการฟื้นฟูป่าไม้ นักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมาชาติ นักวิชาการด้านการจัดการผังเมืองและการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ป่าชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการทางสังคมที่คำนึงและใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย
(15.00 เป็นต้นไป) เสวนาโต๊ะกลม “บทบาทของภาคธุรกิจกับการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ ” ร่วมค้นหาคําตอบแนวทางของบทบาทของภาคธุรกิจในการร่วมฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้อย่างยั่งยืน