ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รีคอฟ) ขอร่วมไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจต่อปวงชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

ตลอดระยะเวลาในการครองราชย์ของพระองค์ ทรงให้การสนับสนุนต่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และให้ความสำคัญกับบทบาทของคนในท้องถิ่นอย่างจริงจัง อีกทั้งทรงเป็นผู้เปี่ยมด้วยอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่าทดแทน และการส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

 

 

ทางรีคอฟจะขอน้อมนำแนวทางพระราชดำริไปเป็นแบบอย่าง สานต่อโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

News Type: