ຂ່າວ

ກອງປະຊຸມກະກຽມ ກອງປຸມໃຫ່ຍ ພາຄີ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງການລຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດສ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ ເຣດ​ບວກ (ການ​ລຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ທາດອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ ການ​ທຳ​ລາຍ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ການເຮັດ​ໃຫ້​ປ່າ​ໄມ້​ເຊື່ອມ​...

ຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຟື້ນຟູມປ່າໄມ້ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໃຊ, ແຂວງອັດຕະປື

ລີ​ຄອບ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ກົມ​ປ່າ​ໄມ້ ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ອົງ​ການ SNV ໃນ​ການ​ຝຶ​ກ​ອົບ​ຮົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປ່າ​ໄມ້​ບ້ານ ແລະ​ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ຟື້ນ​ຟຸ​ປ່າໄມ້ ໃຫ້​ບ້ານ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ອົງ​...

ກອງປະຊົມ ກຸ່ມຮຽນຮູ້ ພາກພື້ນ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ກອງກ່ຽວດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກພະ​ແນກ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຈາກ 4 ປະ​ເທດ ຄື ລາວ, ໄທ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ ແມ່ນ​ເວົ້າ​ເຖີງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ...

ຊາວບ້ານ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຊຸກຍຸ້ ແລະ ສົ່ງເສີມພວກເຮົາ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍີນຍານ ເດີ”

ຊາວ​ບ້ານ 4 ທ່ານ ຈາກ​ເມືອງວຽງ​ພູ​ຄາ ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ​ກະ​ສິ​ກຳ ປ່າ​ໄມ້​ເມືອງວຽງ​ພູ​ຄາ ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ລວມ​ທັງ​ໝົດ 5 ທ່ານ ພ້ອມ​ດ້ວຍ ອົງ​ການ​ຕັດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ 1...

Pages