ແຜ່ນ​ພັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ ປູກ​ໄມ້​ສັກ​ແລະ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ ທີ່​ເອົາ​ໄມ້​ສັກ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ

ການ​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ແນ​ໃສ່​ບັນ​ທຶກ​ກຳ​ມະ​ສິດ​ແລະ​ມູນ​ຄ່າ​ໃນ​ປະ​ ຈຸ​ບັນ​ຂອງການ​ປູກ​ໄມ້​ສັກ​ ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ,​ ພະ​ນັກ​ ງານ​ປ່າ​ໄມ້​ແລະ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ທີ່​ມີ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ ບັນ​ໃຫ້​ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ.​ນອກນັ້ນ,​ວຽກ​ງານນີ້​ຍັງ​ຊ່ວຍປູ​ທາງ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານ​ ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ກູ້​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ ທີ່​ເປັນແນວ​ຄ​ວາມ​ໃໝ່​ ແລະ​ ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕ່ຳ​ ເຊີ່ງ​ນຳ​ໃຊ້​ໄມ້​ສັກ​ເປັນຫຼັກ​ຊັບ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ. 

AttachmentSize
TeakCert_Brochure A5 - Lao-branded_web.compressed.pdf1.98 MB