ຜົນໄດ້ຮັບ

ຜົນໄດ້ຮັບ

ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ ລີ​ຄອບ ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ກໍ​ຄື ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ມີອຳນາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງມີປະສິດທິພາ ແລະ ຢ່າງທ່ຽງທຳ ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານແບບພຸມມີທັດ.
 

ຈາ​ກ​ການ​ເຮັດ​​ການສຳ​ຫຼວດ ແລະ ປະ​ສົບ​ການ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ປ່າ​ໄມ້​ບ້ານ ໄດ້​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ການ​ເຂົ້​າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຊຸ​ມ​ຊົນ ນັ້ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຫຼາຍ ແລະ ໝາຍ​ເຖີງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີສິດ​ທິ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ ເພື່ອຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນປ່າ​ໄມ້, ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງປ່າ​ໄມ້, ປັບ​ປຸງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ວຽກ​ງານການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ພ້ອມ​ທັງ​ມີ​ການ​ກະ​ກຽມ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ທີ່​ດີ.
 

ລີ​ຄອບ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເລົ່າ​ນີ້ ລີ​ຄອບ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ພຽງ​ຜູ້​ດຽວ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ມັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ຮ່ວມ​ງານ, ການ​ປະ​ສານ​ງານ, ການ​ວາງ​ແຜນ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ອື່ນໆ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ, ການ​ຊຸກ​ຍູ້ ການ​ວາງ​ແຜນ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນກ​ງານ​ປ່າ​ໄມ້​ບ້ານ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ປະ​ເທດ.
 

ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເອງ ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ຂອງຫຼາຍໆ​ພາກສ່ວນ ໂດຍ​ທີ່ບໍ່​ແມ່ນ​ພາຍ​ໄຕ້ ຂອງ​ອົງ​ການລີ​ລອບ ແຕ່ ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ ແລະ ແລກ​ປ່ຽນ​ປະ​ສົບການ​ ແລະ ຂໍ້​ມູນ ​ນຳ​ກຳ
 

​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຕິດ​ຕາມ ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ ແມ່ນ​ມີຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຫຼາຍ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ແລະ ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ແລະ ແຜນ​ງານ ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄປ ແລະ ປະ​ເມີນ​ເບີ່ງວ່າ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ ແລະ ແຜນ​ງານ ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ ມັນ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ແນວ​ໃດ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ​ຄວາ​ມອາດ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ທ້ອ​ງ​ຖິ່ນ, ແລະ ກໍ​ຢາກ​ຮູ້​ວ່າ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ແນວ​ໃດ ຕໍ່​ປະ​ສິດ​ທະ​ພາບ​ຂອງ​ຄົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ໃນ​ການ​ຄຸ້​ມ​ຄອງ​ປ່າ​ໄມ້​ແບບ​ຍືນ​ນານ