សហគ្រាស​តាម​សហគមន៍​៖ ទាញ​ប្រយោជន៍​ពី​ព្រៃឈើ ដើម្បី​ការពារ​ព្រៃឈើ​

s

លោក តន ចាន់រិទ្ធារ៉ា អ្នកយកព័ត៌មាននៃគេហទំព័រថ្មីៗ បានចូលរួមក្នុងវេទិកាស្តីពីមនុស្ស និងព្រៃឈើ ដែលរៀបចំដោយអង្គការរីខូហ្វ ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងប្រទេសថៃ។ ក្នុងកំឡុងពេលនោះ លោកបានជួប​ជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើការក្នុងវិស័យព្រៃឈើ នឹងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនទាក់ទងនឹងការងារគ្រប់គ្រង និងផលប្រយោជន៍ដែលប្រជាជនមូលដ្ឋានបានទទួលពីការការពារព្រៃឈើ។

ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានពីវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ លោកក៏បានសរសេរអត្ថបទមួយ​ទាក់ទងនឹងផល អនុផលព្រៃឈើដែលសហគមន៍ទទួលបានពីព្រៃសហគមន៍។

សូមចូលទៅអានអត្ថបទទាំងស្រុង​ជាភាសាខ្មែរនៅទីនេះ​ https://thmeythmey.com/?page=detail&id=68463

 

News Type: