ញាត្តិគាំទ្រពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិពីការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅ "ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំត្នោត"

រៀបចំដោយ៖ រីខូហ្វ, Bird Life, Conservation International, Fauna and Flora International, Wildlife Alliance, Wildlife Earth Allie, World Conservation International, World Wide Fund

 

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិទាំងប្រាំបីរួមមាន៖រីខូហ្វ, Bird Life, Conservation International, Fauna and Flora International, Wildlife Alliance, Wildlife Earth Allie, World Conservation International, World Wide Fund បានរួមគ្នាធ្វើញាត្តិរួមគ្នាស្នើសុំ​ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើស ដែលកើតមានឡើងយ៉ាងគំហ៊ុក​ក្នុង​ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំត្នោត ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ។

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

AttachmentSize
NGO statement about Phnom Tnout_Khmer FINAL.pdf70.43 KB
NGO Statement_Phnom Tnaot WS_Final Final.pdf55.69 KB